Post Archive

Douglas palen geschaafd 200x200mm triplo verlijmd blank, lengte 250cm

Douglas geschaafd 190x190mm Lengte 250cm

Hardhouten palen fijn bezaagd 70x70mm lengte 400cm

Liggers hardhout 45x90mm lengte 250cm

Beschoeïng planken hardhout 20x200mm Lengte 250cm

Hardhouten palen fijn bezaagd 70x70mm lengte 250cm

Liggers hardhout 45x70mm lengte 250cm

Hardhouten palen fijn bezaagd 60x60mm lengte 250cm

Douglas liggers geschaafd 45x70mm blank Lengte 250cm

Ronde palen Ø6cm lengte 250cm

Halfronde regel Ø7cm lengte 250cm