Montage

  1. De Bouwplaats

Voor de opbouw van de blokhutten en garages is een goede ondergrond noodzakelijk.

– De ondergrond van de montage plek dient 100% waterpas te zijn (dus geen afloop/afschot) en tevens draagkrachtig verhard d.m.v. aangetrild straatwerk/tegels of beton.
– Als dit niet het geval is, kunnen wij uw tuinhuis niet opbouwen omdat er dan mogelijk problemen ontstaan zoals klemmende deuren en kiervorming.
– Wanneer onze montage ploeg daardoor onverrichterzake terug naar de zaak moet, kunnen daar extra kosten voor worden berekend.
– Dit is echter eenvoudig te voorkomen door uw ondergrond goed  voor te bereiden op onze komst.
– Eventueel kunnen wij u in contact brengen met hoveniers die de ondergrond geheel naar onze voorschriften verzorgen.
– Indien er fundamentbalken bij de garage of blokhut zijn gekocht dient u er rekening mee te houden dat de funderingsmaat afwijkt van de maat van de blokhut. Informeer bij gebruik van de fundamentbalken naar de juiste funderingsmaat.
– De bouwplaats dient te zijn voorzien van stroom (220V)
– Daar waar de blokhut of garage komt te staan moet de ruimte groot genoeg zijn
– Een mogelijke verzakking van de blokhut of garage valt niet onder de garantie. Meldt u vooraf als er te weinig ruimte is, dan bespreken wij dit met u.  

  1. Montage

In overleg wordt er een afspraak gemaakt om de opbouwwerkzaamheden uit te voeren. Voordat aan de opdracht kan worden begonnen moet de bouwplaats voldoen aan de eerder genoemde criteria, indien de bouwplaats niet voldoet aan bovengenoemde criteria verwijzen wij u naar het volgende: Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor J. Daalder & Zn BV voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Belangrijk:
– het monteren van accessoire(s) is niet bij de montageprijs inbegrepen
– accessoires kunnen tegen meerprijs worden gemonteerd
– parkeergeld etc. voor onze montage-auto en/ of aanhangwagen zijn voor rekening van de klant  

  1. Dakshingles

Wij branden en kitten de dakshingles bij montage, waardoor deze goed worden aangebracht. Als de blokhut erg op de wind staat bestaat de kans dat ze op- of afwaaien, hierop geven wij geen garantie want dit valt onder stormschade.
Ons advies is in een dergelijk geval te kiezen voor een andere dakbedekking, zoals bijvoorbeeld dakpan profielplaten.  

  1. Levering

Wanneer de bouwplaats voor de aflevering van de bestelling niet normaal te bereiken is en/of verder dan 30 meter van de losplaats ligt is het van belang ons hier vooraf over te informeren, wij kunnen dan zoeken naar een gerichte oplossing. Eventueel extra te maken kosten worden vooraf bekend gemaakt.  

  1. Verpakkingsmateriaal

Verpakkingsmateriaal van het geleverde product is eigendom van de klant en blijft bij de klant. Het is eventueel mogelijk dat onze monteurs het afvoeren tegen een meerprijs van € 50,00. Dit moet vóór montage bij J. Daalder & Zn BV worden aangegeven.  

  1. Meerwerk:

Dit zijn kosten ontstaan door meerwerk die ter plekke aan de monteur moeten worden voldaan. Het bedrag van het meerwerk moet vooraf met de monteur worden besproken.  

  1. Betaling

Restant betaling dient voldaan te zijn vooraf montage per bank of contant na montage.